Niveaus

De meest bekende aanduiding voor de uitslag van de niet-methodegebonden toetsen is het niveau. Dit niveau kan worden aangegeven met de letters A t/m E of met de Romeinse cijfers I t/m V. Het niveau is gebaseerd op een landelijke verdeling van de leerlingen.

Bij I t/m V zijn de resultaten verdeeld over vijf gelijke lagen, waarbij de leerlingen met een I-score horen bij de 20% best scorende leerlingen en de V-score passend is voor de 20% met de laagste score op de toets.

Bij A t/m E is de verdeling net een beetje anders: de niveaus A, B en C beslaan elk 25% van de leerlingen (waarbij leerlingen met een A-score tot het hoogste resultaat behoren). Het D-niveau gaat over 15% van de leerlingen en het E-niveau over 10% van de leerlingen.

Met dit niveau weet je dus waar jouw kind zich in verhouding tot andere leerlingen bevindt.

Verschil in interpretatie

Op veel scholen wordt in het rapport betekenis gegeven aan de letters (A t/m E) en Romeinse cijfers (I t/m V). Dit wordt veelal gedaan met termen als ‘zeer goed’, ‘matig’, ‘onvoldoende’. Bij deze aanduiding plaats ik graag een kanttekening. Leerlingen die een resultaat halen in niveau E of niveau V horen landelijk gezien bij de 10-20% zwakst scorende leerlingen. Dit aanduiden als ‘onvoldoende’ lijkt misschien een logische benaming, maar naar mijn mening is het een negatieve en in sommige gevallen ook desastreuze betiteling.

Elk kind is anders en heeft eigen en andere talenten. Met de toetsen richten we ons slechts op het talent ‘leren’ en dat is niet het talent van ieder kind. Als een score in niveau V of niveau E passend is bij het leervermogen van een leerling, dan zouden we dat wat mij betreft niet als ‘onvoldoende’ mogen aanmerken. Aan de andere kant zouden we ook niet per definitie tevreden moeten zijn met een score in niveau B of II. Als het hier gaat om een leerling die wat intelligentie betreft prima een A of I zou kunnen halen, dan is er voor die leerling werk aan de winkel. Als automatisch het resultaat ‘goed’ wordt gekoppeld aan dit niveau, dan geeft dat een vertekend beeld.

In de alinea over vaardigheidsgroei ga ik hier verder op in.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdtekst van ‘Wat betekent het toetsresultaat voor jouw kind’?