Uit onderzoek blijkt dat positieve betrokkenheid van ouders bij de school het welbevinden van de kinderen vergroot en het leren bespoedigt. Met deze zes tips verloopt de communicatie tussen jou en de leerkracht van jouw kind soepel en constructief.

Tip 1: Wees je bewust van de (on)mogelijkheden van de school

Speerpunten en grenzen

Waar staat de school van jouw kinderen voor? Waar blinkt ze in uit, wat kan ze bieden? Hierover kun je lezen in de schoolgids en op de website van de school. Ook een gesprek met de schooldirecteur, intern begeleider of leerkracht kan jou hierin helderheid geven. Zo weet je wat je mag verwachten van de school van jouw kinderen.
Naast de speerpunten waarmee een school zich onderscheidt van andere scholen, heeft elke school ook grenzen. Bepaalde problematiek kan ze bijvoorbeeld niet aan, doordat de juiste expertise of mankracht ontbreekt. Of een school investeert in kleine klassen, maar heeft daardoor geen extra ondersteuningsmogelijkheden.

Realistische verwachting

Elke school moet keuzes maken, omdat budget en tijd maar één keer besteed kunnen worden. De ene school probeert de klassen kleiner te houden zodat de leerkracht gemiddeld meer tijd per kind heeft. Een andere school investeert in een onderwijsassistente of remedial teacher die extra zorg biedt aan leerlingen met (leer)problemen. Weer een andere school organiseert een plusklas om meer- en hoogbegaafde kinderen uitdaging te bieden. De manier waarop een school is georganiseerd, heeft gevolgen voor de mogelijkheden en onmogelijkheden. Door jezelf hiervan op de hoogte te stellen, voorkom je onrealistische verwachtingen en frustraties. Natuurlijk mag je er wel vanuit gaan dat jouw kind een goed basisaanbod krijgt. Daar moet elke school voor zorgen en daar ziet de onderwijsinspectie op toe.

Tip 2: Ga ervan uit dat de leerkracht het beste wil voor jouw kind

Als je een leerkracht vraagt naar het waarom van de beroepskeuze, krijg je hartverwarmende antwoorden. Niemand is leerkracht geworden om het leven van kinderen en hun ouders zuur te maken. Leerkrachten willen het beste voor jouw kind. Als je kind met verhalen thuiskomt die jou iets anders doen vermoeden, is het goed om hier bij stil te staan. Het helpt om te relativeren. In plaats van te denken: ‘Waarom doet die juf zoiets? Het benadeelt mijn kind!’ kun je denken: ‘Er is vast een logische verklaring voor de actie van de leerkracht.’ Als jouw kind thuiskomt met een verhaal dat vragen bij je oproept, is het raadzaam om bij de leerkracht om opheldering te vragen. Door de leerkracht te benaderen vanuit het gedachtengoed dat je samen het beste wilt voor jouw kind, lukt het beter om een positief gesprek te voeren.

Tip 3: Krop niet op; stel je vragen, deel je zorgen

Wanneer je niet om opheldering bij de leerkracht vraagt en je hoort met regelmaat verhalen van je kind die een negatieve sfeer oproepen, dan vergroot je de kans dat je zelf meegaat in de negatieve spiraal: ‘Zie je wel: die leerkracht doet niets aan pesten,’ of:  ‘Zie je wel: de leerkracht geeft mijn kind niet de juiste aandacht.’ Krop dus niet op. Heb je een vraag of een zorg, blijf er dan niet mee lopen. Het is in het voordeel van jou, van je kind en ook van de leerkracht en de school, dat je uitpraat wat je dwarszit. Negen van de tien keer is er een andere kant van het verhaal waardoor de hele situatie meevalt. En voor die tiende keer, wanneer er echt iets is mis gegaan, is het des te beter om erover te praten en tot een oplossing te komen.

Tip 4: Praat respectvol over leerkrachten en de school

Negativiteit

Het is ontzettend verleidelijk om op een negatief verhaal van je kind te reageren met iets in de trant van: ‘Nou…heeft de juf dat echt gezegd? Dat vind ik niet kunnen. Daar zal ik eens een hartig woordje met haar over spreken.’ Wat je daarmee (misschien onbedoeld) communiceert is disrespect. Kinderen nemen dat ongelofelijk snel over. Als ze ervaren dat hun ouders het gedrag van de leerkracht in twijfel trekken of de juf niet erg hoog hebben zitten, dan nemen zij dit gevoel mee de klas in.
Sommige volwassenen spreken met enige weemoed over tijden waarin ouders zeiden: ‘Heb je straf gekregen op school? Dan zal je het wel verdiend hebben. Je krijgt er van mij nog een portie straf bij.’ Maar volgens mij is er een middenweg.

Respect

Probeer naar je kind te luisteren en te reageren zonder anderen af te vallen. Praat respectvol over leerkrachten en de school. Probeer je in te leven in de leerkrachten; hoe kan de situatie waar je kind over vertelt, zijn ontstaan?
Twijfel je wel degelijk aan de intenties van de leerkracht? Spreek dit dan niet uit naar je kind, maar zeg neutraal dat je op school ook eens met de leerkracht zult praten.

Tip 5: Praten mét elkaar en samen delen in de oplossing

Als je er als ouder vanuit gaat dat jij en de leerkracht samen het beste willen voor jouw kind én als je vanuit respect met de leerkrachten en de school omgaat, dan heb je een positieve insteek voor elk gesprek dat je met de leerkracht voert. Vertel de leerkracht niet wat deze volgens jou moet doen, maar vraag naar diens motivatie en visie. Toon begrip en deel vanuit dat begrip jouw eigen ideeën en visie. Als je hierbij aanloopt tegen de eerder genoemde grenzen van de school, bedenk dan ook wat jouw eigen aandeel kan zijn in een oplossing. Misschien kun jij als ouder wel (een deel van) de oplossing zijn.

Tip 6: Geef complimenten

Een open deur misschien… zó voor de hand liggend; maar een complimentje aan de leerkracht van jouw kind, doet wonderen voor jullie samenwerking en communicatie. Iedereen vindt het fijn om te horen wat er goed gaat en gewaardeerd wordt. Dus, benoem het even als jouw kind zo blij thuiskwam doordat de juf iets liefs heeft gezegd. Laat het weten als jouw kind heeft genoten van een bijzondere activiteit op school. Wens de leerkracht succes, als hij of zij na een lesdag nog een ouderavond tegemoet gaat. Zeg het, als je dat stukje in de nieuwsbrief zo sterk vond. Spreek je waardering uit! Op het moment dat je vervolgens iets moeilijks moet bespreken met de leerkracht, sta jij al 3-0 voor.

Lees ook: Waarom je fantastisch bent als zeurmoeder!

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!