De Begeleider

Lucia van der Pol

De Begeleider

Hierbij stel ik me graag aan u voor: mijn naam is Lucia van der Pol. In mei 2004 ben ik afgestudeerd aan de Inholland Hogeschool in Rotterdam waar ik de opleiding tot leraar basisonderwijs heb gevolgd. Na het afronden van deze opleiding ben ik met veel plezier gaan werken als groepsleerkracht. Ik vond het een uitdaging om binnen een groep met zoveel verschillende kinderen elk kind tot zijn of haar recht te laten komen. Als lerares met jarenlange ervaring ben ik erin getraind om snel te zien welke individuele hulp een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. In een groep met kinderen ontbreekt helaas soms de tijd om alle noodzakelijke hulp ook daadwerkelijk aan een kind te bieden. Hierdoor is mijn wens ontstaan om te starten met Bijles Bommelerwaard. Met Bijles kan ik een kind alle aandacht geven die het verdient!

Mijn passie voor de Nederlandse taal heeft ervoor gezorgd dat ik me in de afgelopen jaren regelmatig op dat gebied heb laten bijscholen. Ik heb cursussen gevolgd over lees- en spelonderwijs bij de ced-groep in Rotterdam. Daarnaast heb ik van 2006 tot 2009 wekelijks colleges Nederlandse taal en cultuur gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. In juli 2013 heb ik de Masterstudie ‘Special Educational Needs’ aan Hogeschool Windesheim in Zwolle afgerond. Hierdoor mag ik mij naast remedial teacher ook taalspecialist noemen.