WerkwijzeZo werkt het

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Bij Bijles krijgt u een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we er met elkaar achter komen of ik uw kind de juiste hulp kan bieden. U kunt al uw vragen bij mij kwijt en ik kan mij een beeld vormen van uw hulpvraag.

Voorbereiding en onderzoek
Indien nodig start ik met een didactisch onderzoek. Dit doe ik wanneer bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is waar het leerprobleem ligt.
De resultaten uit het didactisch onderzoek of uw eigen hulpvraag vormen de basis van de begeleiding. Ook kan ik, met uw toestemming, contact opnemen met de school van uw kind om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lesmethodiek van de school. Hierna stel ik een behandelplan op waarin wordt beschreven welke doelen we willen bereiken en hoe ik hieraan ga werken met uw kind. Ook stellen we een evaluatiedatum vast. Wanneer u het met het behandelplan eens bent, gaan de lessen van start.

Begeleiding
De wekelijkse begeleiding vindt in principe bij u thuis plaats, tenzij u dat liever anders ziet. Ik werk samen met uw kind aan de doelen uit het behandelplan. Naast de oefeningen werk ik ook aan het vergroten van het plezier voor het leren bij uw kind. Een positieve benadering vergroot het zelfvertrouwen van uw kind en dat heeft een positief effect op het leerrendement.

Evaluatie
Na elke les beschrijf ik in het behandelplan hoe de begeleiding is gegaan en hoe uw kind zich ontwikkelt. Dit wekelijkse verslag stuur ik u per e-mail toe. Na ongeveer acht tot tien weken vindt de werkelijke evaluatie plaats. Op dat moment wordt bekeken of de doelen zijn behaald, of er nieuwe doelen moeten worden opgesteld of dat de begeleiding kan worden gestopt. Bij het afronden van de begeleiding ontvangt u het complete verslag van uw kind.