Waarom je alles uit de kast moet halen om je kind aan het lezen te krijgen

Al bij de bezoeken aan het consultatiebureau wordt het jonge ouders meegegeven: voorlezen en boeken aanbieden is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Zodra je kind op een leeftijd is dat het zelf kan lezen, moet dat enorm worden gestimuleerd. Blijf daarnaast ook vooral voorlezen, is het advies.
Dat juffen, meesters, schrijvers en bibliothecarissen dit verkondigen, dat is wel te begrijpen. Maar is lezen nu echt ZO belangrijk?  Ja, dat is het. Ik leg je in dit blog uit waarom.

Hoe meer je leest, hoe sneller je een vloeiend leesniveau bereikt

Het is een waarheid waar je niet om heen kunt: door veel te lezen, word je beter in lezen. Om te kunnen profiteren van de voordelen die lezen verder allemaal met zich meebrengt, is het eerst nodig dat een kind vloeiend leert lezen. Dit lukt vooral door veel te oefenen. Dus: lezen, lezen, lezen. Verloopt de leesontwikkeling van je kind niet zo vlot als je graag zou willen, dan is het raadzaam om (naast het oefenen) ook veel voor te lezen en samen met je kind te lezen. Op die manier kan toch worden geprofiteerd van de onderstaande effecten. Ook voor ouders van jonge kinderen geldt: lees veel voor en breng je kind in aanraking met boeken, dan profiteert je kind alvast mee.

Lezen vergroot de woordenschat

Nieuwe woorden leert een kind bij, wanneer hij ze tegenkomt. In eerste instantie zijn dat woorden die in de nabije omgeving van het kind worden gebruikt. Dat aanbod in woorden is wel wat beperkt en ook afhankelijk van de omgeving van het kind. Door middel van boeken kunnen kinderen in aanraking komen met allerlei thema’s die in de eigen omgeving niet direct te vinden zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld dierennamen leren of namen van voertuigen of hoe een bezoekje aan het ziekenhuis eruit ziet. In boeken staan ook woorden die in de spreektaal niet regelmatig worden gebruikt. Door te lezen worden dus veel nieuwe woorden bijgeleerd.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die veel woorden kennen, makkelijker nieuwe woorden bij leren. Veel lezen zorgt dus voor een sneeuwbaleffect: je leert veel nieuwe woorden en daardoor leer je makkelijk nóg meer nieuwe woorden. Een grote woordenschat helpt ook om nieuwe informatie tot je te nemen.

Lezen stimuleert een goed taalgevoel

In boeken krijgen kinderen constant het goede voorbeeld te zien: de juiste spelling, correcte grammatica, een goede opbouw van zinnen. Dit maakt dat kinderen die veel lezen, makkelijker met taal en spelling overweg kunnen. Als je woorden veel hebt gezien, onthoud je de schrijfwijze ervan beter. Daarnaast kunnen kinderen die veel lezen, makkelijker zelf een goede zin of een mooi verhaal opbouwen.

Lezen stimuleert de algemene ontwikkeling en emotionele ontwikkeling

Lezen geeft kennis en inzicht. Dit is het geval wanneer een informatieve tekst wordt gelezen, maar ook wanneer je kind fictie leest. Door te lezen komt je kind namelijk in aanraking met allerlei thema’s. Ook onderwerpen waarmee je in het dagelijks leven niet ‘zomaar’ wordt geconfronteerd. Kinderen leren op die manier bijvoorbeeld over gevoelens bij anderen, omdat in elk verhaal personages voorkomen met hun eigen beleving en emoties. Tegelijk kunnen boeken helpen, wanneer een thema juist wel herkenbaar is in het leven van je kind. Bij het verwerken van een moeilijke situatie zoals een scheiding of ziekte, kan het goed zijn om in een boek te lezen hoe iemand anders met een vergelijkbare situatie omgaat.

Lezen stimuleert de verbeeldingskracht

Als je leest, zijn je hersenen actief:  je maakt een voorstelling van dat wat je leest en die beelden ondersteunen het onthouden van de inhoud. Jelle Jolles (2018) noemt lezen ‘voeding voor je brein’.
Door veel te lezen en daardoor te verbeelden, ontwikkelt ook de fantasie. Dat zorgt weer voor creativiteit.

Lezen is een concentratieoefening

Lezen is ook een activiteit waarmee je concentratie traint. Om te lezen en te begrijpen wat je leest, moet je immers de concentratie vasthouden. Dat getrainde concentratievermogen komt goed van pas bij het concentreren op een andere taak, zoals een les in de klas of huiswerk.

Tot slot:

Als je leest met plezier, dan is het ook een ontspannende bezigheid!
Onderzoekers van de Universiteit van Sussex concludeerden dat slechts zes minuten lezen per dag je stress al enorm kan verminderen.
Dat lijkt me nóg een goede reden om het leesplezier bij kinderen te stimuleren.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!