Zo leert je kind zich veilig gedragen in het verkeer 

Nederland fietsland 

Fietsen is gezond, goed voor het milieu, het vermindert stress, je ontwijkt files. Niet zo gek dus dat heel veel Nederlanders fan zijn van de fiets. Er zijn maar liefst 22,8 miljoen fietsen in Nederland. Meer fietsen dan mensen dus. Gemiddeld hebben Nederlanders 1,3 fiets per persoon. Dat is veel! Wereldwijd staan we daarmee aan kop. Op de tweede plaats komt Denemarken met 0,8 fiets per persoon. Nederland kan dus met recht een fietsland worden genoemd.

Wereld Fietsdag 

Op 3 juni 2021 is het ‘Wereld Fietsdag’. Het doel van deze dag is dat het fietsen wereldwijd wordt gepromoot. Men wil de fietscultuur in de samenleving stimuleren en de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren. Met de hierboven genoemde cijfers in gedachten, lijkt de fietscultuur in Nederland weinig stimulans nodig te hebben. Aandacht voor de verkeersveiligheid is met zoveel fietsers des te belangrijker!

Verkeersles op de basisschool 

Verkeerslessen behoren tot het aanbod op basisscholen. Maar wat leren onze kinderen daar dan eigenlijk? Het doel van de verkeerslessen op school is dat kinderen zich bewust worden van verkeersveiligheid en hun eigen houding in het verkeer. Ze leren onder andere verkeersregels en de betekenis van verkeersborden. Ook is er ruimte tot gesprekken over wat handig en onhandig, veilig en onveilig is in het verkeer. De lessen zijn gericht op de kinderen, waardoor ze vooral de regels leren die van toepassing zijn op voetgangers en fietsers. Kinderen moeten als voetganger, fietser en passagier veilig aan het verkeer deel kunnen nemen. 

Leren in de praktijk 

Zoals voor zoveel vakken geldt, leer je veilig gedrag in het verkeer het beste in de praktijk. Met mooi uitgewerkte werkboekjes, filmpjes en animaties komen de leerlingen een heel eind. Als het daarbij blijft is de kans dat ze toch een gevaar in het verkeer vormen echter groot. Oefenen op het schoolplein en op de ‘echte openbare weg’ is dus belangrijk. Toch is er op veel scholen niet zoveel tijd en ruimte voor praktijklessen in het verkeer. Niet zo gek ook. Het aantal verplichte vakken op de basisscholen groeit en de lat voor de einddoelen voor veel vakken komt steeds hoger te liggen. Het is passen, meten en aanpoten voor de leerkrachten om de leerlingen alles bij te brengen wat volgens het curriculum wordt verwacht.

Dit kun je zelf doen

Praktijkoefeningen in het verkeer kun je als ouders eenvoudig en spelenderwijs zelf met je kinderen doen. Elk moment dat je je met je gezin op straat begeeft, leent zich ervoor. Het bespreken van verkeersborden die je tegenkomt. Benoemen waar je kinderen op moeten letten in de verkeerssituatie waarin jullie je bevinden. En als kinderen al het een en ander weten, kun je hen zelf laten benoemen en bepalen wanneer jullie (bijvoorbeeld) kunnen oversteken. Ondertussen kun je mooi toezicht houden en ingrijpen waar nodig. Je ziet je kind groeien in zijn of haar verkeersvaardigheden. Zo weet je prima wanneer jouw kind eraan toe is om zich zelfstandig in het verkeer te bewegen. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Voor veel kinderen is de overgang naar het voortgezet onderwijs het moment waarop ze grotere afstanden gaan fietsen. Het is raadzaam om de fietsroute naar de nieuwe school een paar keer samen met je kind te fietsen. Zo kun je de regels op verschillende punten op de route nog eens goed met je kind doornemen.  

Onze kinderen veilig in het verkeer

Veilig Verkeer Nederland verzorgt jaarlijks een verkeersexamen voor leerlingen in groep 7 en 8. Er is zowel een examen over de theorie als een praktijkexamen. Bij het praktijkexamen fietsen de leerlingen een parcours en wordt hun gedrag in het verkeer geobserveerd door de observanten die langs de route staan. Zo bereiden we in het Nederlandse onderwijs onze leerlingen voor op veilig gedrag in het verkeer. Maar zoals gezegd, kun je als ouders ook een belangrijke rol spelen in die ontwikkeling bij je kinderen. Heb je zelf de verkeersregels nog paraat? Neem ze anders eens samen met je kind door. Pas ze vervolgens zelf ook goed toe. Goed voorbeeld doet tenslotte goed volgen.     

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!