Vraag je je ook weleens af waarom je kind nog met de hand moet leren schrijven in deze moderne tijd? We houden toch bijna geen pen meer vast?

Voor- en tegenstanders

Als je op het internet op zoek gaat naar een antwoord op de vraag of schrijven nog wel van deze tijd is, dan vind je verschillende visies. Ik verklap alvast dat ik het leren schrijven met een pen in de hand wel degelijk belangrijk vind! 

Schrijven is meer dan schrijven 

Wanneer je schrijven alleen bekijkt als het leesbaar met pen op papier zetten van tekst, dan is de vraag of dat in dit digitale tijdperk nog wel nuttig is een hele logische. Veel mensen zijn waarschijnlijk van mening dat we in de huidige maatschappij prima af kunnen zonder handschrift. De momenten daargelaten dat we geen digitale middelen voor handen hebben. Het leren schrijven dient echter meer doelen dan alleen ‘het leren schrijven’. 

Schrijven om te leren lezen

Bij het leren lezen is het schrijven van enorme waarde. Letters onthoud je makkelijker wanneer je ze ook zelf maakt. Erik Moonen stelt in zijn boek ‘Dwaalspoor Dyslexie’ zelfs dat kinderen door te schrijven zouden moeten leren lezen en dat dit heel veel leesproblemen zou voorkomen. ‘Want’, zo zegt hij: ‘alles wat je kunt schrijven, kun je ook lezen’. Het is voor de hersenen makkelijker om letters te onthouden die door middel van meerdere zintuigen binnen zijn gekomen. Alleen maar naar letters kijken is voor de meeste kinderen niet genoeg. De letters vormen (o.a. door ze te schrijven) helpt zeer zeker. Uit onderzoek blijkt ook dat iets wat je met je handen hebt opgeschreven, beter in je geheugen blijft dan wanneer je het typt of leest. 

Schrijven om te onthouden

Voor veel van jullie geldt ook nu als volwassene waarschijnlijk nog dat je informatie beter onthoudt wanneer je aantekeningen kunt maken tijdens een toespraak. Uit onderzoek blijkt dat studenten die notities met de hand maken, informatie beter onthouden. Dit zou kunnen komen doordat, wanneer je snel kunt typen, met typen letterlijk alles kan worden opgeschreven wat de docent zegt. Bij handgeschreven aantekeningen moet je samenvatten en parafraseren; iets in je eigen woorden opschrijven. Daar is een denkproces voor nodig dat zorgt dat de informatie beter beklijft. Dit is misschien ook wel herkenbaar: je maakt een spiekbriefje en hebt hem daarna niet meer nodig. Het schrijven van het spiekbriefje is soms al voldoende om de informatie te onthouden. 

Verbindingen in de hersenen aanleggen

Om te kunnen schrijven moeten beide hersenhelften samenwerken. Een pengreep vraagt om specifieke bewegingen, die je niet maakt tijdens het typen en swipen op digitale middelen. Terwijl je schrijft worden er dan ook allerlei verbindingen in je hersenen gemaakt. 
Kinderen die met de hand schrijven, komen makkelijker tot samenhangende teksten. Daarnaast blijkt dat ze creatiever zijn in hun teksten dan kinderen die met behulp van een computer een tekst opstellen. 

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!