Wanneer doe jij meer voor een ander? Als ze je boos en opstandig iets vragen of als ze dit op een vriendelijke toon doen? Ik vermoed dat het laatste op ons allemaal van toepassing is. Wanneer een ander vriendelijk, positief, beleefd en complimenteus is, zet ik al snel een paar stappen extra om het die persoon naar de zin te maken. Bij brutaliteit en boosheid, denk ik eerder: ‘Bekijk jij het lekker!’

Leerkrachten zijn net mensen ;)

Sommige ouders komen alleen naar de leerkracht van hun kind als er iets vervelends is gebeurd en als de gemoederen thuis al hoog zijn opgelopen. Logisch dat er dan (enige) boosheid of opstandigheid doorklinkt bij de start van het gesprek met de leerkracht. Maar, leerkrachten zijn net mensen; deze boosheid zal niet meewerken aan een constructieve oplossing. Het zal eerder maken dat een leerkracht zich terughoudender opstelt. Een positieve start van een gesprek zal sneller tot een fijne uitkomst leiden. Hiervoor is het nodig dat er al voldoende positief contact is geweest tussen de leerkracht en de ouders. Is er eenmaal een fijne band, dan kan die relatie wel tegen een stootje.

Zo zorg je voor een goede band tussen jou en de leerkracht

Waardeer:

Loop niet alleen bij de leerkracht binnen als je een vraag of zorg hebt. Zorg voor positieve interactie. Benoem het bijvoorbeeld als jouw kind blij thuiskwam doordat er op school zo’n leuke activiteit was. Geef complimenten en spreek je waardering uit voor de inzet die de leerkracht geeft. Ik kan je verzekeren dat jouw positieve mailtjes, appjes, kaartjes en opmerkingen niet onopgemerkt blijven. Waarschijnlijk deelt de leerkracht dit met de collega’s. Zo maak je bij de leerkrachten die jouw kind wellicht in de toekomst nog krijgt ook direct een positieve indruk.

Communiceer:

Heb je een vraag? Stel hem. Heb je een zorg? Deel hem. Is iets je niet duidelijk? Vraag om opheldering. Krop zorgen en ongenoegen niet op, maar kom vroegtijdig naar de leerkracht. Dan kan er gezocht worden naar een oplossing, voordat er boosheid in het spel is. Lees ook: ‘Waarom je fantastisch bent als zeurmoeder’ en ‘Zes tips voor positieve communicatie tussen ouders en leerkracht’.

Wees betrokken:

Op elke school wordt een heleboel georganiseerd waarbij ouders nodig zijn. Door mee te werken aan activiteiten binnen de school, toon je jouw betrokkenheid. Het is een uitgelezen kans voor positief contact met school. Werk je veel of heb je kleine kinderen thuis en kun je daardoor niet wekelijks tijd reserveren om aan de school te besteden? Dat geeft niets. Het gaat niet om de kwantiteit. Kies activiteiten die bij jou passen, zowel qua interesse als wat tijdsinspanning betreft. De ene ouder zal af en toe rijden naar een excursie, een ander wast de handdoeken van school en weer een ander is regelmatig in de school te vinden om te helpen met creatieve activiteiten.

Wees ambassadeur van de school:

Elke school heeft te maken met geroddel bij het schoolpleinhek. Ouders die het ergens niet mee eens zijn of een mening hebben over een leerkracht en dit bespreken met andere ouders. Meestal bij aanvang of na schooltijd. Deze schoolpleinroddels zijn een bron van negativiteit voor de school. Kun jij hier als ouder weerstand aan bieden? Je kunt ambassadeur van de school zijn door ouders met negatieve geluiden eraan te herinneren dat ze beter de school in kunnen gaan. Zo kunnen ze hun zorgen en vragen bespreken met degenen die er daadwerkelijk iets mee kunnen. Je kunt ook zelf de negatieve signalen die je opvangt melden bij de leiding van de school. Op die manier krijgt de school de kans om er iets mee te doen. Maar een mooiere taak als ambassadeur is het om juist de positieve kanten van de school te verspreiden aan het hek en in de omgeving. Als ambassadeur van de school, ontvang je zeker waardering van de leerkrachten.

Zo krijg je alles voor elkaar bij de leerkracht van je kind

Spreek je regelmatig je waardering uit naar de leerkracht? Communiceer je helder en positief? Ben je enigszins betrokken bij de school? Neem je de rol van ambassadeur aan? Dan kun jij wel een potje breken bij de leerkracht van jouw kind. Mocht er binnenkort iets zijn wat je eigenlijk wel graag gedaan zou willen hebben door de leerkracht van jouw kind… dan acht ik de kans groot dat die wel een paar stappen extra wil zetten om het jou en jouw kind naar de zin te maken. :)