Al een aantal keer kreeg ik van ouders van jonge kinderen de vraag: ‘Hoe kies ik een basisschool voor mijn kind? Kun je daar niet eens een keer een blog over schrijven?’ Voor de meeste ouders in mijn doelgroep is dat natuurlijk mosterd na de maaltijd, maar aangezien de vraag leeft, komt hier mijn visie. 

Proef de sfeer

Vast niet iedere professional zal dit punt bovenaan het lijstje zetten als het gaat om de volgorde van criteria bij het zoeken naar een basisschool. Maar ik wel. Heel bewust: Proef de sfeer. 
Als jij je kind straks vijf dagen in de week naar school brengt en weer ophaalt, dan wil je een goed gevoel hebben bij die school. Wat jou een positief gevoel geeft, hoeft voor een andere ouder helemaal niet zo te zijn. Maar jij verbindt je aan de school. Jij voelt als ouder het beste aan of jouw kind hier op zijn of haar plek is. Dus maak een afspraak op een aantal scholen en laat je rondleiden. Onder schooltijd, terwijl de lessen in gang zijn, de kinderen in de lokalen les krijgen of op het plein buitenspelen. Snel genoeg voel jij aan of de sfeer in deze school bij jou en je kind past. 
Maar op welke scholen moet je dan een afspraak maken? Daarvoor kun je een aantal afwegingen maken die ik hieronder in willekeurige volgorde beschrijf. 

Nabijheid 

Als het mogelijk is, kies dan een school in de buurt van waar je woont. De school is straks de plek waar jouw kind vriendschappen opbouwt. Hoe fijn is het, als je kind na schooltijd dan ook makkelijk kan afpreken met die vriendjes en vriendinnetjes? Dat gaat het eenvoudigst als ze in de buurt wonen. Vriendschappen in een bepaalde wijk, maken bovendien de kans groot dat je diezelfde kinderen ook terugziet op sportverenigingen en bij andere sociale evenementen. Bovendien is het heerlijk praktisch: wanneer je kinderen oud genoeg zijn, kunnen ze wellicht zelfstandig naar school lopen of fietsen en hoef jij ze niet steeds te brengen en te halen. Win-win-win! 

Identiteit 

Kies je voor een openbare, christelijke of bijvoorbeeld islamitische school? De identiteit geeft een duidelijk stempel aan het onderwijs. Het is belangrijk dat je je als ouders in die identiteit kunt vinden. Vind je het belangrijk dat er op school aandacht is voor het geloof dat je zelf naleeft? Dan is het een logische keuze om daar een passende school bij te kiezen. Wil je juist niet dat jouw kind een bepaalde religie meekrijgt, dan is de keuze voor openbaar onderwijs een logische. Natuurlijk kun je ook wanneer je niet gelovig bent toch voor een school met een religieuze overtuiging kiezen. De motivatie hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat je het goed vindt als jouw kind veel leert over de Bijbel of wanneer je de normen en waarden van een bepaalde religie erg prettig vindt. 

Onderwijsvorm

Sommige ouders hebben een duidelijke voorkeur voor een speciale onderwijsvorm. Ze willen bijvoorbeeld dat hun kind vooral onderzoekend en door middel van ervaringen zal leren. Of ze willen een school waar digitaal wordt geleerd. Het kan zijn dat je voor jouw kind wilt dat er veel keuzevrijheid is of veel ruimte voor samenwerking. Als je deze specifieke voorkeuren hebt, dan is het interessant om je te verdiepen in de verschillende vormen van onderwijs. Als een bepaalde onderwijsvorm je in het bijzonder aanspreekt, kan een keuze voor zo’n school soms opwegen tegen andere factoren zoals nabijheid. Lees hier mijn blog over verschillende onderwijsvormen in Nederland.

Het schoolbezoek voorbereiden 

Als je op basis van de bovenstaande drie punten één of meer scholen hebt geselecteerd, is het zoals gezegd goed om langs te gaan en de sfeer te proeven. Van tevoren kun je nadenken over vragen die je wilt stellen. Je kunt de website en schoolgids van de school alvast doornemen. Dat zal veel van je vragen beantwoorden, maar kan ook juist aanleiding geven om dieper op een bepaald thema in te gaan. 

De juiste schoolkeuze 

Tot slot: elke school moet aan wettelijke eisen voldoen. Elke school is in principe in staat om een degelijk basisaanbod te bieden. Daar mag je vanuit gaan. In die zin kun je geen verkeerde keuze maken. Of jouw kind het naar zijn of haar zin gaat krijgen en zich optimaal zal kunnen ontwikkelen, hangt van zoveel meer af dan van ‘de juiste schoolkeuze’. Het hangt samen met de kinderen die in de groep komen, het wel of niet hebben van een klik met de groepsleerkracht en al dat soort dingen meer. Heb je eenmaal voor een school gekozen? Probeer dan te investeren in de relatie met de school. Door middel van mijn blogs in de categorie OUDERS & BASISSCHOOL wil ik je hier graag bij helpen. 

Als jouw kind straks op de basisschool zit, komt er van alles op je af. Ik help jou en je kind graag! Volg me op Instagram en/of Facebook voor regelmatige tips en inspiratie. 

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!