In ons land is het onderwijs gratis. Dat houdt in dat je als ouders niets hoeft te betalen om je kind aan een volledig lesprogramma deel te laten nemen. Toch vragen basisscholen aan ouders om een vrijwillige bijdrage. Hoe zit dat?

Het basisonderwijs

Elke school krijgt financiële middelen om in te zetten voor het onderwijs. Dit geld is niet bedoeld voor extra activiteiten zoals schoolreisjes, leerzame uitjes en festiviteiten. De school moet hiervoor dus op een andere manier geld genereren. Door ouders om een vrijwillige bijdrage te vragen, ontstaat er een potje waarvan de extra activiteiten betaald kunnen worden.

Hoe vrijwillig is die bijdrage?

Niemand wordt uitgesloten

Als extra activiteiten van de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald, zou je kunnen concluderen dat je kind niet deel kan nemen aan deze activiteiten als jij als ouder de vrijwillige bijdrage niet betaalt. Toch is dit niet het geval. In het basisonderwijs mogen kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten. (In het voortgezet onderwijs mag dit overigens wel, als het niet om verplichte activiteiten gaat.) Of je dus wel of niet betaalt, jouw kind mag aan alles meedoen.

Geen verantwoording afleggen

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is een persoonlijke keuze. Het staat los van hoe je er financieel voor staat. Je hoeft niet aan te tonen dat je het geld niet kunt missen. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen waarom je wel of niet betaalt. De vrijwillige ouderbijdrage is dus écht vrijwillig.

Het gevoel dat het moet

Sommige ouders krijgen, ondanks de vrijwilligheid van de ouderbijdrage toch het gevoel dat ze het moeten betalen. De basisschool stuurt bijvoorbeeld herinneringen als de ouderbijdrage nog niet is betaald. Of in de aankondiging van de ouderbijdrage staat niet benoemd dat er geen verplichting tot betalen is.

Scholen zijn verplicht om de vrijwilligheid duidelijk te benoemen in de schoolgids. Aan de andere kant zijn basisscholen er natuurlijk bij gebaat als veel ouders de ouderbijdrage wel betalen. De school zal de extra activiteiten niet meer kunnen organiseren wanneer alle ouders stoppen met betalen. Hierdoor zal zij de ouderbijdrage steeds weer onder de aandacht brengen en een poging doen om ouders aan te sporen wél te betalen. En dat kan een gevoel van ‘moeten’ teweegbrengen bij de ouders.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De hoogte van de ouderbijdrage kan sterk per school verschillen. Het is afhankelijk van wat een school allemaal organiseert en hoeveel dat kost. De school is verplicht om de hoogte van de ouderbijdrage af te stemmen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR moet instemmen met het bepaalde bedrag. Er is geen norm of maximum voor de bepaling van de vrijwillige bijdrage.

Digitale middelen

Steeds meer scholen zetten digitale middelen in, zoals een tablet of laptop voor elke leerling. Als de school hiervoor kiest en alle leerlingen verplicht gebruik maken van zo’n device, kan de school de ouders om een bijdrage vragen. Ouders zijn ook dan niet verplicht om deze te betalen. Het gaat nog steeds om een vrijwillige ouderbijdrage. Anders is het wanneer ouders de keuze hebben om hun kind deel te laten nemen aan een regulier programma (zonder laptop o.i.d.) of aan bijvoorbeeld een speciaal gevormde iPadklas. In dat geval mag de school ouders wel verplichten om een bijdrage te leveren aan de lessen in die iPadklas. Dan is het namelijk optioneel en kan er ook voor gekozen worden om aan het reguliere programma deel te nemen.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!