De letterlijke betekenis van remedial teacher is ‘remediërende leerkracht’. Remediëren houdt in dat door gerichte hulp problemen worden verholpen. Remediëren kent ook de definities ‘beter maken’, ‘genezen’ en ‘verhelpen’. Het doel van een remedial teacher is dan ook om leerlingen met leerproblemen en/of -achterstanden te helpen. In dit blog vertel ik je wat een remedial teacher precies doet.

Samenwerken met school en ouders

Voorheen waren remedial teachers op basisscholen werkzaam als onderdeel van het team van leerkrachten. Wanneer een leerkracht leerproblemen en/of leerachterstanden signaleerde, kon een leerling vlot worden doorverwezen naar de remedial teacher binnen de school. Inmiddels zijn de meeste remedial teachers wegbezuinigd. Het is nu de bedoeling dat leerkrachten de remedial teaching binnen hun groep zelf verzorgen aan hun eigen leerlingen. Tot op zekere hoogte lukt dat. In een groep met leerlingen ontbreekt echter de tijd om uitgebreid één-op-één met een leerling aan de slag te gaan. Externe remedial teaching kan dan uitkomst bieden. Voor remedial teachers van buiten de school is het fijn als zij kunnen samenwerken met de school en de ouders van de leerling. Leerkracht en ouders hebben tenslotte al veel kennis over de leerling. Zij kunnen informatie geven over de problematiek.

Onderzoek

De remedial teacher brengt door middel van onderzoek in kaart waar de leerling tegenaan loopt. De informatie van de school en de ouders vormen daarbij een begin. Daarnaast observeert de remedial teacher en neemt zij toetsen af. Ook een gesprek met de leerling geeft informatie. Zo kan de remedial teacher bekijken of er ‘hiaten’ in de leerstof zijn. Op school worden leerlijnen gevolgd: als de leerling het één kent, kan door worden gegaan met het volgende. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de leerling bepaalde lesstof niet goed beheerst, is het belangrijk om eerst dát aan te pakken, voordat er weer verder wordt gegaan met nieuwe leerstof. Behalve het signaleren van hiaten, kan een conclusie ook zijn dat de leerling beperkt inzicht heeft (bijvoorbeeld in rekenen). Er kan in dat geval veel worden geoefend met concreet materiaal, zodat de leerling een duidelijker beeld krijgt bij de abstracte lesstof.
In het geval van automatiseringsproblemen is het verklaarbaar dat nieuwe lesstof niet zo snel beklijft. Het is goed om dan veel te oefenen.

Doorverwijzen

Soms blijkt in de onderzoeksfase of tijdens de begeleiding dat er meer aan de hand is. De remedial teacher signaleert dat de problematiek niet binnen de aanpak van remedial teaching valt, maar dat er meer specialistische hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn bij signalen van een gedragsstoornis of van dyslexie of dyscalculie. De remedial teacher verwijst de ouders in zo’n geval door naar specialistische hulp. Remedial teaching kan in sommige gevallen nog wel een ondersteunende rol hebben, vanwege de leerproblemen.

Plan van aanpak

Heeft de remedial teacher de leerproblemen eenmaal in kaart, dan wordt er een plan opgesteld. De remedial teacher is op de hoogte van actueel wetenschappelijk onderzoek, zodat steeds gewerkt kan worden met een aantoonbaar effectieve methode. Ze stelt concrete doelen op voor een bepaalde periode. Zo kan na deze periode gemeten worden of de aanpak effect heeft en of de leerling zich ontwikkelt.

Aan de slag

De remedial teacher plant werksessies in en gaat samen met de leerling aan de slag. Door middel van huiswerkopdrachten of een computerprogramma kan de leerling ook buiten de begeleidingstijd om aan de slag. Na de looptijd van het opgestelde plan evalueert de remedial teacher de doelen. De conclusie kan zijn dat de leerling meer tijd en oefening nodig heeft of dat de begeleiding kan worden afgerond. In het meest positieve geval heeft de leerling na een periode van remedial teaching voldoende geleerd om weer in de groep mee te kunnen komen met de lesstof.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!