Waarom zou ik samenwerken met de school van mijn kind? De basisschool zorgt toch voor het onderwijs en ik voor de opvoeding? Allebei ons eigen afgebakende stukje. Dus als ik thuis mijn portie verzorg en de school doet vijf dagen per week tussen grofweg half negen en drie uur haar deel… dan is het prima.
Zo zou je kunnen denken. Er is echter een hoop tegenin te brengen. Samenwerken met de school van je kind is zeker de moeite waard! Ik leg je graag de kracht van die samenwerking uit.

Positieve invloed op het kind

Ten eerste haal ik nog maar eens aan wat ik al vaker heb geschreven: uit onderzoek blijkt dat een positieve samenwerking tussen ouders en leerkrachten van invloed is op de ontwikkeling van het kind. Als kinderen merken dat er wordt samengewerkt, voelen ze zich meer gezien en serieus genomen. Dat motiveert hen, vaak onbewust, om hun best te doen. Ook geeft het hen een geluksgevoel. En als je lekkerder in je vel zit, presteer je beter.

Hetzelfde doel nastreven

Op school

In de inleiding schreef ik dat je zou kunnen denken dat de school voor het onderwijs zorgt en de ouders voor de opvoeding. Zo zwart-wit ligt het alleen niet. Een leerkracht is tijdens het lesgeven ook steeds met opvoeden bezig. Ga maar na: er zijn gedragsregels in de klas en op het plein en de leerkracht ziet toe dat die worden nageleefd. Er wordt waar nodig gecorrigeerd. Er is zelfs een lesmethode waarmee sociale vaardigheden worden aangeleerd in de groep.

Thuis

En zo zijn de ouders thuis niet alleen met opvoeden bezig. In tegendeel. Juist thuis leren kinderen enorm veel! Ze leren spelen, praten, lopen en geduld oefenen, om maar eens een paar zaken te noemen. Ze leren omgaan met eventuele broertjes en zusjes of buurkinderen. Heel veel van dat thuis leren gebeurt onbewust en spelenderwijs: tijdens een uitje, tijdens het koken en ga zo maar door. Leren en opgroeien gaan dus hand in hand. Zowel op school als thuis. Ouders en leerkrachten streven hetzelfde doel na.

Er niet alleen voor staan

En als je dan hetzelfde doel nastreeft, hoe fijn is het dan om er niet alleen voor te staan. Door samen te werken met de school van je kind, kun je samen delen in eventuele zorgen. Je kunt samen nadenken over de beste aanpak voor je kind. Je kunt ervaringen delen. Zaken waarvan jij hebt gemerkt dat het goed werkt voor jouw kind, kun je delen met de leerkracht. En andersom kan de leerkracht jou vertellen wat er in de klas is opgevallen. Je hoeft niet in je eentje het wiel uit te vinden. Als er problemen zijn kun je samen op zoek gaan naar oplossingen. En als er successen zijn, dan kun je die met elkaar vieren!

Weten wat er speelt

Aanhoren

Stel dat je niet zou samenwerken. De school bekommert zich gedurende de dag over je kind en voor en na schooltijd doe jij dat als ouder. En stel dan dat er op school iets is voorgevallen: Je kind heeft ruzie gehad of juist een mooi compliment gekregen. Je kind heeft een onvoldoende gehaald of juist een prachtig cijfer. Je kind is dolenthousiast over een project waar al een aantal weken aan wordt gewerkt of juist vol van spanning voor een naderende spreekbeurt.  Je kunt al deze gebeurtenissen, als je kind er al over vertelt, voor waar aannemen. Je kunt het daarbij laten en tot de orde van de dag overgaan.

Tot actie overgaan

Maar zou het geen meerwaarde hebben als je je medewerking kunt geven aan dat project op school? Als je na een ruzie ook bij de leerkracht kunt navragen of die er iets van heeft gezien? Als je met de leerkracht kunt afspreken dat je samen in de gaten houdt of de spanning voor die spreekbeurt niet te ver oploopt? Dat je met de leerkracht kunt bespreken wat je eraan kunt doen om te zorgen dat die onvoldoende de volgende keer wel een voldoende wordt?
Ik geloof van wel. Als je nog twijfelt, daag ik je uit: Probeer het eens! Dat samenwerken met de leerkracht. Ik weet zeker dat je zult ervaren wat de kracht is van die samenwerking.

De kracht van samenwerken

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!