Huiswerk plannen… leren ze dat niet op school dan?

Leerkrachten doen hun best om de leerlingen op school te leren plannen. Zo wordt op veel basisscholen gecontroleerd of het huiswerk correct wordt genoteerd in de agenda’s. Via sociale media wordt soms ook aan de ouders meegedeeld dat er huiswerk op komst is. Daarnaast besteden leraren in de klas aandacht aan het maken van huiswerk. Maar hoe hard ze ook hun best doen: de aanpak in de klas resulteert maar bij weinig kinderen in een goede huiswerkhouding. Simpelweg omdat de juffen en meesters er thuis niet bij zijn. Wat kinderen nodig hebben om hun huiswerk te leren plannen, is een goed voorbeeld, een beetje hulp en toezicht. En wie is hiervoor nu beter geschikt dan een thuis aanwezige opvoeder?

Voordoen, samen doen, zelf doen

In elk leerproces werkt deze opbouw in aanpak: voordoen, samen doen, zelf doen. Lees ook: Met deze formule leer je jouw kind elke nieuwe vaardigheid. Zo ook bij het aanleren van huiswerkplanning. Wil je je kind dit leren? Dan is het geven van een goed voorbeeld essentieel. Wat jij doet, maakt meer indruk dan wat je zegt. Dus laat zien dat je zelf ook plant: hang een agenda of familieplanner zichtbaar op in huis en toon bijvoorbeeld dat je lijstjes maakt. Zo vergroot je de kans dat jouw kinderen dit vroeg of laat ook zullen gaan doen.

Samen aan de slag

Kies een vast tijdstip in de week om samen met je kind te gaan zitten voor het maken van een planning. Je kunt er wat gezelligs van maken met een kopje thee en wat lekkers erbij. Bekijk het huiswerk (in de agenda of via het digitale systeem, als de school dat gebruikt) en plan vervolgens in de papieren agenda of weekplanner.

Zo ziet de huiswerkplanning voor je kind eruit

Gebruik een papieren agenda of een weekplanner. Kies verschillende kleuren met elk een betekenis of neem eenvoudigweg mijn voorbeeld over.

Dit is hoe wij het thuis doen:
Met rood noteren we de toetsen op de datum dat ze afgenomen zullen worden. Per toets bekijken we de leerinhoud. We bespreken hoeveel tijd elk onderdeel in beslag zal nemen om te leren. Vervolgens bekijken we hoeveel dagen we maximaal beschikbaar hebben, om aan de inhoud te besteden. Hierbij kan direct rekening worden gehouden met activiteiten die al gepland staan. We verdelen de leerstof in stukjes en schrijven dan in het blauw het leerwerk per dag op. De dag vóór de toets reserveren we om alles nog eens te herhalen.

Er kan natuurlijk voor gekozen worden om naast toetsen ook ander leer- en maakwerk in stukjes op te delen. Dit werkt op dezelfde manier als het inplannen van de toetsen.

Tips voor het noteren in de agenda of planner

Door steeds dezelfde kleuren, tekens en afkortingen te gebruiken, blijft de planning overzichtelijk. Jij en je kind begrijpen dan zelf later nog wat er werd bedoeld. Jullie zijn natuurlijk helemaal vrij in het kiezen van die kleuren, tekens en afkortingen, maar dit voorbeeld kan jullie vast op weg helpen.

Tips voor het noteren van huiswerk

Een goed huiswerkmoment

Een mooie planning is één ding…. maar in de praktijk moet de planning natuurlijk ook worden nageleefd. Het kan je kind helpen om afspraken te maken over het moment van de dag, waarop het huiswerk wordt gemaakt en geleerd. Zo voorkom je, dat je vlak voor het slapengaan moet concluderen dat de planning van vandaag niet is gelukt.

‘Mam, kun je me nog even overhoren? Ik heb morgen een proefwerk.’
‘Ik heb nu geen tijd.’
‘Ja, maar het is MORGEN al!’

Zo voorkom je stress bij het overhoren

Met het indelen van het huiswerk, kunnen ook direct momenten voor het overhoren ingepland worden.
In de planning kan met weer een andere kleur aangegeven worden wanneer je welk huiswerk overhoort. In het voorbeeld zie je dit in het groen. Vergeet als ouder niet, om in je eigen agenda te checken wanneer het overhoren voor jou uitkomt. Je maakt een afspraak samen met je kind. Zo is het voor jullie allebei duidelijk wanneer het overhoormoment daar is.

Dit stappenplan voor je kind, kan helpen tijdens het plannen:

Huiswerk plannen stappenplan voor kinderen

Opbouwen naar zelfstandigheid

Als je het plannen een aantal keer samen hebt gedaan, kun je dit steeds meer aan je kind overlaten. Afhankelijk van de mate waarin je kind het oppakt, kun je het sneller loslaten. Als je investeert tijdens de basisschoolperiode, dan zullen jij en je kind er profijt van hebben op het voortgezet onderwijs.
De onderstaande fases kunnen je helpen om het planproces op te bouwen naar steeds meer zelfstandigheid.

Fases van zelfstandigheid bij huiswerk plannen

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!