Gamen, televisiekijken, berichten checken op de telefoon… Hoeveel tijd kijkt jouw kind per dag naar een scherm? In dit blog geef ik je vier tips voor gezond beeldschermgedrag.

Tip 1: Geef het goede voorbeeld

Net als bij alles wat de opvoeding aangaat, is een goed voorbeeld de eerste stap om iets te bewerkstelligen bij je kind. Dat kan best lastig zijn als het om schermtijd gaat. Misschien werk je een groot deel van de dag met je computer en telefoon.  Toch is het goed om bewust grenzen te stellen aan je eigen beeldschermtijd. Dus als je toch nadenkt over regels voor je kind, kun je voor jezelf ook richtlijnen opstellen.

Tip 2: Maak afspraken

Afspraken maken het voor jou en je kind helder waar de grenzen liggen. Het voorkomt discussie en gezeur. Daarnaast helpen regels jouw kind om bewust te leren omgaan met beeldschermtijd. Een afgebakende tijd zorgt er bijvoorbeeld voor dat je kind nadenkt hoe die beschikbare tijd het best ingevuld kan worden. Als je kind al jong leert om beeldschermtijd af te bakenen, is de kans groter dat dit bij het ouder worden ook lukt. Er zijn vrolijke schema’s en beloningskaarten beschikbaar (bijvoorbeeld op Pinterest) om de afspraken visueel te maken.

Afkomstig van www.psychogoed.nl
Afkomstig van www.mizflurry.nl

Welke afspraken zijn handig?

Tijd
Het is raadzaam om afspraken te maken over de hoeveelheid tijd die jouw kind aan een beeldscherm besteed. De onderstaande richtlijnen kunnen je daar bij helpen:

Schermtijd per leeftijdscategorie
Kinderen tot 2 jaar: zo min mogelijk
2-4 jaar: maximaal 30 minuten per dag
4-8 jaar: maximaal 1 uur per dag
8-10 jaar: maximaal 1,5 uur per dag
10-12 jaar: maximaal 2 uur per dag

Invulling
Daarnaast is het goed om te bespreken wat jouw kind doet met het beeldscherm. In een artikel op Squla wordt onderscheid gemaakt tussen ‘nuttige schermtijd’ en ‘schermhangen’. Door leerzame apps te spelen of naar programma’s te kijken met een onderwijzend karakter verminder je het schermhangen. Je kunt er dus over nadenken in welke verhouding nuttige schermtijd en schermhangen worden ingezet.

Plaats
Op welke plaatsen worden de schermen gebruikt? Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat er geen schermen meegaan naar de slaapkamer. Of dat de schermen gebruikt worden in de omgeving van de ouders/opvoeders, zodat zij af en toe mee kunnen kijken.

Opbergplek
Waar worden de smartphones en tablets opgeborgen? Tijdens het eten of na een bepaald tijdstip op de dag, is het fijn als de schermen uit het zicht zijn. Kies bijvoorbeeld een kast of lade waarin de schermen worden opgeborgen.

Tip 3: Geef uitleg

Als kinderen weten waarom bepaalde regels gelden, roept dit minder weerstand op. Daarnaast is het fijn als kinderen zelf mee kunnen denken in oplossingen. Op www.mediawijsheid.nl staat informatie over mediaopvoeding met handige tips voor ouders. Zo’n tip is bijvoorbeeld om af en toe eens mee te kijken met je kind. Zo weet je wat je kind speelt en doet op de computer, tablet of smartphone. Dat maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan en uitleg te geven over de positieve en negatieve kanten van het beeldschermgebruik.

Wat zijn de positieve kanten?

Natuurlijk zijn er veel positieve kanten aan het gebruik van beeldschermen. Er zijn handige apps die het leven makkelijker maken. Kinderen kunnen veel leren door het spelen van leerzame spellen en het bekijken van educatieve programma’s. Via sociale media kunnen contacten worden onderhouden en ga zo maar door. Schermtijd is dus zeker ook heel nuttig. Reden temeer om er gezond mee om te gaan.

Nadelige gevolgen van veel schermtijd

– (Jonge) kinderen ontwikkelen zich op basis van ervaringen door bewegen, aanraken, voelen en proeven. Dat kan alleen in de echte wereld. Veel tijd doorbrengen met schermen, belemmert deze ontwikkeling.
– Voor de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de ogen is veel buiten spelen en bewegen belangrijk. Beeldschermen stimuleren deze ontwikkeling niet.
– Verveling en rust geven ruimte voor creativiteit. Beeldschermen geven constant prikkels waardoor de creativiteit wordt belemmerd.
– Om je in te kunnen leven in een ander heb je concentratie en verbeeldingskracht nodig. Veel tijd doorbrengen met beeldschermen houdt de ontwikkeling van concentratie en verbeeldingskracht tegen.
– Bezig zijn met schermen, zeker als dit tot in de avond gebeurt, resulteert in slechter slapen en verminderde concentratie.

Tip 4: Bied alternatieven

Om ervoor te zorgen dat jouw kind zich aan de beeldschermafspraken kan houden, is het bieden van alternatieve activiteiten een must. Buiten spelen, muziek maken, creatieve activiteiten, sport, uitjes en klusjes in huis zijn daar een voorbeeld van. Maak je ook geen zorgen als je kind zich verveelt. Zoals eerder genoemd, zorgt verveling voor nieuwe ideeën en creativiteit. Hartstikke gezond dus!

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Ik haalde mijn inspiratie onder andere uit het artikel ‘Wat doen al die schermen met je kinderen?’ (De Volkskrant, Aliëtte Jonkers, 23 februari 2018). Ook het artikel ‘Schermtijd kent geen tijd’ (Squla.nl, 23 januari 2017, door Maike) is leuk om te lezen. Hieruit haalde ik de termen ‘nuttige schermtijd’ en ‘schermhangen’.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!