‘Yes! Ik ben de hele dag naar school geweest en nu mag ik thuis lekker verder met mijn huiswerk!’ zei geen kind ooit. Hoewel… Ik heb kinderen gekend, ze zaten meestal in groep 3, die niet konden wachten tot het moment dat ze huiswerk zouden krijgen. Op hun verzoek kregen ze soms alvast wat huiswerk mee van de juf die dan glimlachend tegen de ouders op het schoolplein zei: ‘Het hoeft niet af hoor. Het is voor het plezier.’ Maar die vrijblijvendheid én ook het plezier, is er voor de meeste kinderen snel af. Huiswerk is een verplicht nummer. Sommige kinderen hebben er geen problemen mee, voor andere is het een ware strijd. En in dat laatste geval strijden de ouders vaak ongewild nog harder. Als je die frustratie kent, dan wil je graag antwoord op de vraag: ‘Hoe motiveer ik mijn kind tot het maken van huiswerk?’

Tip 1: Ondersteun je kind bij het huiswerk

Samen is beter dan alleen. Het is prettig voor je kind als je ondersteunt bij het huiswerk. Voor het ene kind is het genoeg als je vraagt welk huiswerk er vandaag op de planning staat, gevolgd door een succeswens. De ander moet even op weg geholpen worden: samen het materiaal pakken en klaarleggen, een klein stukje samen doen waarna het kind zelfstandig verder kan. Voor andere (bijvoorbeeld jonge) kinderen is het prettig als er iemand is die het huiswerk samen met hen maakt. In het laatste geval is het goed om te beseffen dat het huiswerk wel de taak van het kind is en niet die van de ouder. Als ouder kun je een coachende rol innemen: je kind stimuleren om door te gaan naar de volgende opdracht of uitleg geven over iets wat onduidelijk is. Om goed uitleg te kunnen geven, is het handig om te weten hoe het door de leerkracht in de klas wordt aangepakt. Schroom dus niet om op school navraag te doen.
Het is goed als je het samen huiswerk maken afbouwt naarmate je kind ouder wordt. Zo leer je je kind zelfstandigheid aan.

Tip 2: Zorg voor een heldere huiswerkplanning

Als je kind een dag voor de topografietoets nog 10 landen, 25 plaatsen en 9 wateren met moeilijke namen in Zuid Amerika moet leren, dan is de kans op frustratie en demotivatie groot. (Hen daargelaten die moeiteloos kunnen stampen.) Hetzelfde geldt voor het maken van meerdere kantjes reken- of taalwerk of het leren van een lap tekst voor geschiedenis of aardrijkskunde. Door huiswerk in kleine stukjes op te delen wordt het beter te overzien. Het is minder werk per keer. Daarnaast kunnen er, door het werk over meerdere dagen te verspreiden, herhaalmomenten worden ingepland voor het leerwerk. Juist die herhaling maakt dat leerwerk veel beter in het hoofd blijft zitten; niet alleen voor de toets, maar ook nog daarna. Zorg dus voor een heldere huiswerkplanning: verdeel het werk, en plan per dag wat er af moet. Lees ook: ‘Zo wordt huiswerk plannen super simpel!’

Tip 3: Kies een geschikt huiswerkmoment

‘Ik doe het straks wel…eerst nog even…’ Ken je dat? Je vraagt je kind: ‘Moest jij niet nog huiswerk maken?’ En dan krijg je dat als antwoord. Of: ‘Nee, dat hoef ik niet. Ik ken het al.’ Voor je het weet ben je zelf weer druk met je eigen taken en wordt het huiswerk helemaal vergeten. Op een ongelukkig moment (als je kind naar bed moet bijvoorbeeld) denk je er pas weer aan en dan is het huiswerkdrama compleet: Een huilend kind omdat er morgen een toets komt die nu dus niet is geleerd. Jullie wringen je nog snel in allerlei bochten: nog gauw even leren…je kind te laat naar bed… STRESS! Door een geschikt, vast huiswerkmoment te kiezen voorkom je discussie. Voor jou en je kind is het duidelijk wanneer er huiswerk wordt gedaan en op dat moment is er dan ook even niets anders. Dat geeft rust. Wat een geschikt moment is, is voor ieder gezin anders. Met het schema hieronder, bepaal je heel eenvoudig het meest geschikte huiswerkmoment. Lees ook: ‘Zo bepaal je heel eenvoudig het meest geschikte huiswerkmoment.’

Zo vind je het meest geschikte huiswerkmoment

Tip 4: Beloon de inspanning van je kind

Als ik een dag hard aan het werk ben, dan helpt het vooruitzicht naar een moment van ontspanning: ‘Als ik straks thuis ben (…en ik heb eten gekookt, de boel opgeruimd, het huiswerk van de kinderen overhoord, voorgelezen en ze liggen op bed… ;) ) dan ga ik met een kop thee en een boek op de bank!’
Ook voor je kind is het motiverender om aan het huiswerk te beginnen, als er iets tegenover staat. Wij doen dat zo: als de jongste klaar is met huiswerk, drumles en typles, dan mag hij daarna een computerspel spelen. Dat computerspel is echt een beloning, omdat wij de tijd waarop hij achter een scherm zit behoorlijk bewaken. Andere beloningen die je in zou kunnen zetten zijn: een gezelschapsspel spelen, samen iets drinken met wat lekkers erbij, nog even spelen met favoriet speelgoed.
Ook door middel van complimenten kun je de inspanning van je kind belonen. Als jouw zoon of dochter van jou waardering krijgt, groeit het zelfvertrouwen om met het huiswerk aan de slag te gaan.

Spaarkaart

Wanneer de motivatieproblemen rondom huiswerk fors zijn, kun je overwegen om je kind te laten sparen voor een grotere beloning. Met behulp van een spaarkaart kan in beeld worden gebracht hoe dichtbij de beloning is. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je kind voor elke vijf minuten dat er serieus huiswerk wordt gemaakt, een sticker mag plakken (of een krul mag zetten of een smiley mag tekenen). Ook bepaal je samen met je kind wat de beloning is bij een volle spaarkaart. Denk bijvoorbeeld aan een uitje zoals een bos- of strandwandeling, een gezinscompetitie met jullie favoriete gezelschapsspel, samen een taart of iets anders lekkers bakken.

Tip 5: Vier behaalde resultaten

Tip 4 ging om het belonen van de inspanning van je kind. Daarbij gaat het er niet zozeer om of het werk inhoudelijk ook goed gaat. Als je kind serieus aan de slag gaat en echt zijn of haar best doet, dan is dat een beloning waard. Tip 5 gaat over het resultaat. Naarmate je kind meer oefent en trouwer huiswerk maakt, zal dit een positieve weerslag hebben op de resultaten. Dit betekent niet dat alle kinderen plotseling alleen nog negens en tienen halen. Misschien haalt jouw kind steeds onvoldoendes voor topo en komt er binnenkort, dankzij een stijgende lijn in de huiswerkmotivatie van jouw kind, een zes op het toetsblad te staan. Dan is dat een reden voor een feestje! Je kunt je kind bevestigen door te zeggen: ‘Jij hebt super trouw geoefend…en kijk eens… nu heb je een voldoende gehaald! Hier heb je zelf hard voor gewerkt en je hebt het verdiend! Dat gaan we vieren door…’ Vul maar in: …jouw lievelingsgerecht te eten, …bij opa en oma op bezoek te gaan om hen te vertellen hoe trots ik op jou ben, …een dansje te doen, … :)

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen? Neem gerust contact op. Ik help jou en je kind graag blij door de basisschool!